Lembranza dos escritores insignes
Redacción (Galicia Hoxe Dixital, 15/06/2011)