O Concello resulta premiado por manter vivo o Premio Blanco Amor de Narrativa
El Correo Gallego Dixital, 11/03/2010