O 'Galicia, ceo das letras' da Cidade da Cultura analiza a figura de Blanco Amor como cronista dos estratos oprimidos da sociedade e renovador da narrativa galega
Xunta de Galicia, 11/07/2011