A Cidade da Cultura adica unha xornada á obra de Eduardo Blanco Amor
La Voz de Galicia Dixital, 01/06/2011