Analizan o Blanco Amor máis cronista da nosa sociedade
Alberto Nova (El Correo Gallego, 12/06/2011)