"A poesía de Lois Pereiro é propia dun espírito rebelde que decidiu militar na súa lingua"
LV, 17/05/2011