Os nacionalistas fracasan contra o canon no préstamo bibliotecario
Víctor Paz Morandeira (Xornal de Galicia, 22/06/2009)