Libreiros, editrores e escritores, a prol do 'Libro aberto' de TVG
Redacción (El Correo Gallego, 18/06/2009)