A TVG negocia a fichaxe dunha personalidade das letras galegas
Lucía L. Bravo (Xornal de Galicia, 18/06/2009)