Varias asociacións do mundo do libro protestan por la supresión do servizo de Cultura da TVG
La Voz de Galicia, 18/06/2009