Primeiro contacto de Varela coa AELG
M. Dopico (Galicia Hoxe, 17/06/2009)