Os autores galegos consideran que a enquisa é "involucionista"
Redacción (Galicia Hoxe, 12/06/2009)