O agasallo universal dun valedor de noso
El Correo Gallego, 21/06/2009