Fernández Paz, 'Escritor na súa terra'
A Nosa Terra, 18/06/2009