Fernández Paz: homenaxe na súa terra
Xornal de Galicia, 20/06/2009