Douscentos escritores de sete países debaten os problemas da literatura en portugués
X. C. (ANT, 16/03/1989)