Noticia urxente sobre o congreso de escritores
X. Porto Matalobos (Diario Atlántico, 05/04/1989)