Galicia lembra a Rosalía, a "fundadora da modernidade"
A. Losada (Xornal de Galicia, 25/02/2010)