Gamoneda, o admirador
Maré (Galicia Hoxe, 30/04/2011)