Gamoneda: "Como poeta son mediano, como xordo, perfecto"
H. Pena (Xornal de Galicia, 30/04/2011)