Caen un 80% as achegas da Xunta á Asociación de Escritores en galego
Vanesa Oliveira (Galicia Hoxe, 06/02/2011)