Eloxio de Lois Pereiro
Marcos Otero (La Opinión, 21/03/2011)