Centos de persoas lembran a Pereiro na Coruña ao berro de "Sempre Lois"
Héctor J. Pena (Xornal de Galicia, 21/03/2011)