Política Lingüística aposta por aproveitar a potencialidade da literatura para promover o uso do galego
Xunta de Galicia, 02/02/2011