Antón Bao recibiu a Cesáreo Sánchez e Antonio Reigosa no pazo de San
Deputación de Lugo, 03/03/2011