"Temos unha poesía popular espléndida"
Manuel Vidal Villaverde (Atlántico Dixital, 09/01/2011)