Os escritores defenden o uso público do Poleiro
Redacción (La Región Dixital, 22/03/2011)