"Músculo da nación"
Maite Gimeno (Galicia Hoxe , 20/02/2011)