Mobilización "masiva"
Redacción (Galicia Hoxe, 19/01/2010)