A nave que parte
Jesús Trillo (Galicia Hoxe Dixital, 30/01/2011)