A cidade réndelle homenaxe a Rosalía cunha lectura pública no Kiosco Alfonso
Redacción (El Ideal Gallego, 25/02/2011)