"A redención da patria"
V. Oliveira/A. Nova (Galicia Hoxe Dixital, 25/02/2011)