'En defensa do poleiro'
Vanesa Oliveira (Galicia Hoxe, 20/10/2010)