As viaxes na literatura, no XXVII Galeusca
Redacción (Galicia Hoxe, 26/10/2010)