Os escritores galegos, vascos e cataláns opinan que o nivel da súa literatura non é recoñecido no Estado
Redacción (El Ideal Gallego, 31/10/2010)