"Hai demasiados galardóns na literatura galega?"
Alberto Ramos (Xornal de Galicia, 07/11/2010)