Os escritores novos debaten sobre a literatura ante o seu idioma
Maré (Galicia Hoxe, 05/11/2010)