Villares: "Somos unha potencia en literatura infanto-xuvenil"
E. P. (Galicia Hoxe, 23/10/2010)