Os escritores reflexionan mañá e sábado sobre a mitoloxía da morte
Maré (Galicia Hoxe, 04/11/2010)