"De ser rosaliana pasei a ser ferriniana, e non deixei de selo"
Rodri García (La Voz de Galicia, 09/10/2010)