Desde a asimetría de dereitos
Redacción (Galicia Hoxe, 12/07/2008)