Cultura potencia este ano a lectura cunha revisión dos grandes
M. G. M. (El Ideal Gallego, 11/04/2010)