O estatuto actual non colma os anceios nacionais
Cesáreo Sánchez Iglesias (Xornal de Galicia, 25/07/2010)