"Só en galego, Galiza ten futuro"
Vanessa Oliveira (Galicia Hoxe, 18/05/2010)