Día das Letras Galegas: afectos que atallan distancias
Comba Campoy (Tempos Novos, 20/05/2010)