Rosalía contra o silencio
Vanesa Oliveira (Galicia Hoxe, 16/07/2010)