Mil voces para secularizar o panteón
Alberto Ramos (Xornal de Galicia, 16/07/2010)