O Panteón de Galegos Ilustres abre baixo control relixioso
X. C. (ANT, 15/07/2010)