Panteón da Memoria da Galeguidade
Francisco Fernández Rei (Galicia Hoxe, 04/07/2010)