"Obxectivo irrenunciable"
Maré (Galicia Hoxe, 01/07/2010)